Tecken i förskolan

Flera forskningsrapporter visar att det är mycket bra för barn i deras språkutveckling att använda tecken som ett komplement till talet. Detta gör att många förskolor redan idag använder tecken i vardagen.

 

Barn som får både tecken och tal parallellt:

  • har mycket lättare att uttrycka sig

  • får snabbare ett större ordförrråd

  • blir mindre frustrerade

  • har lättare att lära sig läsa

 

En studie som gjorts i USA visar också att när personalen på förskolan använde tecken som komplement påverkades ljudnivån på förskolan positivt. Det blev en lugnare och tystare miljö både för barn och personal.

 

Är din förskola intresserad av att gå en kurs i "Tecken i förskolan"?

 

Om ni redan använder tecken idag kanske ni vill lära er fler vardagstecken eller tecken till sånger ni brukar sjunga på er förskola. Vi skräddarsyr kurser efter önskemål. 

 

Varmt välkommen att höra av dig till Westmanna Tolk & Teckenspråk!