Välkommen!

Westmanna Tolk & Teckenspråk AB tillhandahåller teckenspråks- och dövblindtolkar.

Vi erbjuder skräddarsydda kurser efter kundens behov och önskemål. Vi riktar oss till föräldrar, förskolor, arbetssplatser eller andra som på olika sätt är intresserade av teckenspråk, tecken som stöd eller TAKK.